شغل نشان

برچسب‌ "آدینده مصنوعی"

رنگین کمان مصنوعی که از هزاران رشته رنگی ساخته شد

سعید ارجمندی | سه‌شنبه 09 آذر 95 - 10:11

رنگین کمان مصنوعی که از هزاران رشته رنگی ساخته شده است در حالی تماشاگرانش را به وجد میآورد گه این رنگین کمان با مهارت…