آرشیو برچسب: آذری

جزئیات آهنگ آذری شهرام ناظری برای آذری زبانان

به گزارش میهن پست – فرید الهامی آهنگساز گروه موسیقی «فردوسی» جزئیات کنسرت این گروه با آواز شهرام ناظری در اردبیل را توصیف کرد فرید الهامی آهنگساز گروه موسیقی «فردوسی» درباره کم و کیف برگزاری کنسرت شهرام ناظری در ادربیل به خبرنگار مهر گفت: تازه ترین کنسرت شهرام ناظری همراه با گروه موسیقی فردوسی در سه بخش متفاوت برگزار می شود. قرارست در بخش اول برخی از اشعار شاهنامه بزرگ که به روایت داستان ضحاک و قیام کاوه آهنگر و در نهایت تولد فریدون اختصاص دارد، اجرا شود.

متن کامل »