شغل نشان

برچسب‌ "آرتروز مفاصل"

با بیماری شایع آرتروز چگونه مدارا کنیم ؟

چنگیز قیاسی | جمعه 08 خرداد 94 - 06:11

به گزارش میهن پست – استئوآرتریت که در زبان انگلیسی Osteoarthritis نامیده می شود بیماری بسیار شایعی است که در تمام مناطق جغرافیایی کره…