آرشیو برچسب: آزار جنسی

جزئیات راه اندازی بانک اطلاعات کودک در وزارت دادگستری

به گزارش میهن پست – مشاور وزیردادگستری در مورد اقدامات مرجع ملی حقوق کودک و ایجاد سایتی بزرگ و کارآمد به نام “گنج انسان” توضیح داد. مظفر الوندی  در پاسخ به اینکه وزیر دادگستری یک ماه قبل خبر از تجمیع نهادهای مرتبط با حقوق کودک داد آیا این تعامل اجرایی شده است، گفت: این تعامل وجود دارد. هر دو ماه یک بار بر اساس آیین نامه مرجع ملی حقوق کودک جلساتی برگزار می کنیم که تمامی ۱۶ نهاد مرتبط با حقوق کودک نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه می فرستند. در این میان نماینده حوزه علمیه قم، نماینده مرکز ...

متن کامل »