شغل نشان

برچسب‌ "آزرای فیس لیفت"

فرمان«آزرای فیس لیفت»به زودی در دست رانندگان آسیایی + عکس

چنگیز قیاسی | شنبه 10 خرداد 93 - 08:39

به گزارش میهن پست – شرکت خودرو سازی هیوندا در قیاس با سایر خودرو سازهای آسیایی و حتی جهانی تاریخچه چندان زیادی ندارد…