شغل نشان

برچسب‌ "آزمایشگاه فضایی"

ارسال دومین آزمایشگاه فضایی چین در مدار زمین

سعید ارجمندی | شنبه 27 شهریور 95 - 03:33

ارسال دومین آزمایشگاه فضایی چین در مدار زمین درحالی با موفقیت انجام شده که دانشمندان هوافضا چین قصد دارند تا سال ۲۰۲۲ یک…