شغل نشان

برچسب‌ "آزمایش فکری"

آزمایش های فکری منتسب به آلبرت اینشتین ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه 05 شهریور 96 - 08:35

آزمایش های فکری منتسب به آلبرت اینشتین به وفور در اینترنت یافت می شود اما کدام یک از این آزمایش ها متعلق به…