شغل نشان

برچسب‌ "آستون مارتین ونکوییش زاگاتو ولانته"

آستون مارتین ونکوییش زاگاتو ولانته هم آمد + عکس

چنگیز قیاسی | شنبه 30 مرداد 95 - 05:55

آستون مارتین ونکوییش زاگاتو ولانته در حالی امروز رونمایی شده که این کمپانی ایتالیایی یعنی، استون مارتین Aston Martin که در زمینه مهندسی،…