شغل نشان

برچسب‌ "آسیبدیدگی فضاپیما"

ریزگرد فضایی به ماهواره سازمان فضایی اروپا آسیب زد

سعید ارجمندی | دوشنبه 15 شهریور 95 - 12:25

یک ریزگرد فضایی به ماهواره سازمان فضایی اروپا آسیب زد . این ریزگرد فضایی که گفته می شود  اندازه آن کوچکتر از یک…