شغل نشان

برچسب‌ "آسیب مجرای ادراری"

آسیب مجرای ادراری بر اثر نشستن بیش از حد چگونه رخ می دهد ؟

مهتاب کیانی | شنبه 18 فروردین 97 - 08:39

آسیب مجرای ادراری بر اثر نشستن بیش از حد موضوعی است که همواره مورد تاکید محققان بوده و در این میان نیز پژوهشگران…