شغل نشان

برچسب‌ "آسیب های گوشی"

راهکارهایی برای در امان ماندن از آسیب گوشی های هوشمند

طاهره تکش | جمعه 19 آبان 96 - 07:27

اعتیاد به استفاده از گوشی های هوشمند امروزه در میان بسیاری از جوانان و حتی بزرگسالان به امری طبیعی تبدیل شده و این…