شغل نشان

برچسب‌ "آشناپنداری یا دژاوو"

آشناپنداری یا دژاوو چرا و چگونه برای همه افراد رخ می دهد ؟

چنگیز قیاسی | جمعه 05 بهمن 97 - 11:58

آشناپنداری یا دژاوو یا حالت پیش‌ دیده حالتی از ذهن است که در آن فرد پس از دیدن صحنه‌ ای احساس می‌کند آن صحنه را قبلا…