شغل نشان

برچسب‌ "آغاز نگارش توافق نهایی"

همه نگاه ها به آغاز نگارش توافق نهایی ایران و 1+5

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۹۳ - ۰۶:۰۳

به گزارش میهن پست – ورود به مرحله نگارش توافق نهایی میان ایران و 1+5 و داغ‌ و تند شدن مذاکرات و افزایش…