آرشیو برچسب: آغاز نگارش توافق نهایی

همه نگاه ها به آغاز نگارش توافق نهایی ایران و 1+5

به گزارش میهن پست – ورود به مرحله نگارش توافق نهایی میان ایران و 1+5 و داغ‌ و تند شدن مذاکرات و افزایش سطح مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها بخش‌های پیدا و پنهان بیش‌تری از “برنامه اقدام مشترک” (توافق ژنو) خود را نشان خواهد داد.

متن کامل »