شغل نشان

برچسب‌ "آفتاب سوختگی"

عوارض آفتاب سوختگی را با تغذیه کنترل کنید ؟

طاهره تکش | پنج‌شنبه 07 تیر 97 - 01:47

عوارض آفتاب سوختگی و این موضوع که قرار گرفتن در معرض اشعه‌ی ماوراء بنفش می‌تواند پوست را سریع پیر کند و موجب سرطان…