شغل نشان

برچسب‌ "آلفرد پاشا"

ترسیم ترکیبی حیوانات با جهان طبیعت !

چنگیز قیاسی | شنبه 11 شهریور 96 - 11:50

ترسیم ترکیبی حیوانات با جهان طبیعت در حالی توسط یک هنرمند خلاق به اجرا درآمده است که توصیفات جالب قلم و جوهر از…