شغل نشان

برچسب‌ "آلودگی آب"

روند نابودی کره زمین توسط بشر به روایت تصویر ؟!

چنگیز قیاسی | جمعه 01 دی 96 - 04:32

روند نابودی کره زمین به واسطه ی سیاسیت های غلط کشورها خیلی وقت است که کلید خورده است . بنابراین اگر چه جهان…