شغل نشان

برچسب‌ "آلودگی تکنولوژی"

سازگارترین شرکت ها با محیط زیست در کدام زمینه فعالیت دارند ؟

سعید ارجمندی | جمعه 01 بهمن 95 - 09:42

سازگارترین شرکت ها با محیط زیست اصولا قابل تشخیص نیستند اما بر اساس تازه ترین تحقیقات انجام شده  Greenpeace و طی گزارش این موسسه سه…