شغل نشان

برچسب‌ "آمار کانال های تلگرامی"

کانال های تلگرام حراز هویت شده از سیاست‌های تشویقی برخوردار می شوند !؟

چنگیز قیاسی | پنج‌شنبه 07 بهمن 95 - 11:00

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام خبر ثبت نام مدیران کانال های تلگرام برای حراز هویت گفته بیش از ۲۵۰۰ کانال تلگرام…

آمار کانال های تلگرامی بیش از ۵ هزار عضو در ایران اعلام شد

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 07 دی 95 - 08:56

آمار کانال های تلگرامی بیش از ۵ هزار عضو در ایران در حالی توسط  رئیس پژوهشگاه فضای مجازی کشور اعلام شد است که…