شغل نشان

برچسب‌ "آمبلیوپی"

درمان تنبلی چشم با یک بازی های رایانه ای کمپانی اپل !

سعید ارجمندی | یکشنبه 23 آبان 95 - 04:30

درمان تنبلی چشم با یک بازی های رایانه ای کمپانی اپل در حالی انجام پذیر است که این یافته جدید محققان نشان می…