شغل نشان

برچسب‌ "آموزش اسب برای برقراری ارتباط با انسان"

آموزش اسب برای برقراری ارتباط با انسان توسط دانشمندان نروژی

چنگیز قیاسی | شنبه، ۱۸ شهریور ۹۶ - ۰۹:۰۱

آموزش اسب برای برقراری ارتباط با انسان توسط دانشمندان نروژی در حالی این پروژه در حال انجام است که این پژوهشگران درصدد هستند…