شغل نشان

برچسب‌ "آموزش تکنیک های زبان‌ آموزی"

تکنیک های زبان‌ آموزی با این باورهای غلط یادگیری زبان را مختل می کند ؟

چنگیز قیاسی | سه‌شنبه 07 فروردین 97 - 09:18

تکنیک های زبان‌ آموزی بسیار زیاد است اما خیلی از این تکنیک ها به واسطه ترکیب با باورهای غلط، افراد زبان آموز را…