شغل نشان

برچسب‌ "آمپر دورموتور"

محدوده قرمز رنگ آمپر دورموتور در خودروها نشانه چیست ؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۱ شهریور ۹۶ - ۰۲:۱۰

محدوده قرمز رنگ آمپر دورموتور در تمامی خودروهای امروزی در حالی قابل مشاهده است که این آمپر میزان دورگیری مجاز موتور خودرو را به…