شغل نشان

برچسب‌ "آوای صوتی"

کاکل بلوطی، پرنده ای که مثل انسان ها آوا و زبان خاصی دارد + عکس

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۲ فروردین ۹۶ - ۱۰:۴۱

پرنده ای که در تصاویر می بینید لیکویی کاکل بلوطی نام دارند که نام علمی آن نیز Pomatostomus ruficeps است، محققان دانشگاه اکستر و…