آرشیو برچسب: آگاهی در انسان ها

آیا آگاهی در انسان ها ساختاری مادی دارد ؟

آیا آگاهی در انسان ها ساختاری مادی دارد

آیا آگاهی در انسان ها ساختاری مادی دارد ؟ این شاید سوالی بی پاسخ باشد که به ذهن شما نیز خطور کرده و در مقابل دانشمندان نیز به صحبت کردن درباره آگاهی علاقه چندانی ندارند. ما نمی‌توانیم آن را ببینیم، نمی‌توانیم لمسش کنیم، و علیرغم تمام تلاش‌های برخی محققان نمی‌توانیم آن را با کمیت بیان کنیم. در علم، اگر نتوانیم چیزی را محاسبه کنیم، توضیح دادن آن بسیار سخت می‌شود. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »