شغل نشان

برچسب‌ "آگاهی چیست"

آیا آگاهی در انسان ها ساختاری مادی دارد ؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه 03 دی 96 - 05:53

آیا آگاهی در انسان ها ساختاری مادی دارد ؟ این شاید سوالی بی پاسخ باشد که به ذهن شما نیز خطور کرده و…