شغل نشان

برچسب‌ "آیا استرس افراد را در قبال مشکلات نیرومندتر می کند"

آیا استرس افراد را در قبال مشکلات نیرومندتر می کند ؟

مهتاب کیانی | سه‌شنبه 16 بهمن 97 - 09:19

آیا استرس افراد را در قبال مشکلات نیرومندتر می کند؟ بنابراین امروزه، به عقیدۀ عموم، استرس و فشارهای واکنشی غیر قابل تحمل و…