شغل نشان

برچسب‌ "آیفا"

تکنولوژی واقعیت افزوده در قلم و کاغذ هم آمد

طاهره تکش | سه‌شنبه 01 خرداد 97 - 01:44

تکنولوژی واقعیت افزوده در قلم و کاغذ برای اولین توسط شرکت مون‌بلان به کار گرفته شد . این شرکت که از سال ۱۹۰۶…