شغل نشان

برچسب‌ "آینده بشر و زمین"

آینده بشر و زمین در 10 هزار سال دیگر چطور رقم خواهد خورد ؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۱۲ دی ۹۶ - ۱۰:۳۹

آینده بشر و زمین اگر چه قابل پیش بینی دقیق و علمی نیست اما در واقع بشر در بهترین حالت می تواند نگران…