آرشیو برچسب: آینه کوچک

ساخت کوچک ترین آینه جهان در دانشگاه ماری کورری فرانسه

کوچک ترین آینه جهان

ساخت کوچک ترین آینه جهان در دانشگاه ماری کورری فرانسه با قطری معادل  ۴۰۰ نانومتر انجام شده است . اما باید بدانید کاربرد این آینه تنها به نمایش گذاشتن تصویر روبرویش نیست . برای مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر در ادامه با میهن پست همراه باشید .

متن کامل »