آرشیو برچسب: ابتدای جهان

منشأ حیات و رشد موجودات تنها با RNA امکان پذیر نیست ؟

منشأ حیات

منشأ حیات تنها RNA نیست ! این جمله نتیجه تحقیقات دانشمندان موسسه‌ اسکریپس کالیفرنیاست که آن ها را بر این باور علمی رسانده است و معتقدند RNA قادر نیست تا به صورت پایدار منجر به رشد و گسترش DNA شود. در ادامه برای مشاهده تصاویر توضیحات بیشتر با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »