شغل نشان

برچسب‌ "ابر ماه 19 فروردین"

تصاویر ابر ماه 19 فروردین را تماشا کنید

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 20 فروردین 99 - 12:49

قبل از تماشای تصاویر ابر ماه 19 فروردین بد نیست بدانید که هرگاه ماه در حالت کامل(بدر)، به نزدیک‌ترین فاصله خود از زمین می‌رسد…