شغل نشان

برچسب‌ "ابر مصنوعی ناسا"

ناسا با پرتاب موشک ابر مصنوعی سفید رنگ تولید می کند

چنگیز قیاسی | شنبه، ۲۳ بهمن ۹۵ - ۰۵:۳۸

ابر مصنوعی و فرایند تولید آن در آسمان سال هاست که انجام می شود اما این بار توسط ناسا یک موشک اکتشاف تغییرات…