شغل نشان

برچسب‌ "ابر نواختر"

اس‌ ان ۱۹۸۷ ای آخرین ابر نواختری که انسان با چشم غیر مسلح کشف کرد

سعید ارجمندی | دوشنبه، ۱۶ اسفند ۹۵ - ۱۲:۵۱

آخرین ابرنواختری که توسط بشر با چشم غیر مسلح رصد شد اس‌ ان ۱۹۸۷ ای است که حالا ناسا در مراسم سی سالگی…