آرشیو برچسب: ابلاغ سیاستهای رهبری

تعیین تکلیف تولیت نظام سلامت با ابلاغ سیاستهای رهبری/ تاکید بر افزايش سهم سلامت از جیب دولت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در خصوص بند 7 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری كه ناظر به بحث توليت و متولي بودن وزارت بهداشت است، گفت: تفكيك وظايف توليت تامين مالي و خدمات بسيار مهم است كه در صدر بند 7 بحث شده است. وی با اشاره به این که در برنامه چهارم و پنجم هم بحث توليت پيش بيني شده بود ولي صراحت سياستهاي ابلاغي را نداشتند افزود: اين سياستها تكليف قوانين آينده را كه بصورت كلي و موردي تصويب مي شود، مشخص مي كند. معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تولیت واژه ای بسیار جامع ...

متن کامل »