شغل نشان

برچسب‌ "ابلاغ"

ابلاغ بخشنامه معافيت ماليات بر حقوق و درآمد + نحوه محاسبه

چنگیز قیاسی | چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۹۳ - ۰۲:۴۰

به گزارش میهن پست -با صدور بخشنامه اي از سوي رييس کل سازمان امور مالياتي كشور، ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال…