شغل نشان

برچسب‌ "اتاق متحرک تریدیک"

نگاهی به طرح مفهومی اتاق متحرک خودران Tridika ؟!

چنگیز قیاسی | دوشنبه 23 مرداد 96 - 05:26

نگاهی به طرح مفهومی اتاق متحرک خودران Tridika نشان می دهد که این روزها طراحان خوش ذوق به دنبال خلق آثاری جالب و…