شغل نشان

برچسب‌ "اثر انگشت"

جزئيات تعیین تاریخ اثر انگشت با فناوري جديد

چنگیز قیاسی | یکشنبه 18 خرداد 93 - 07:06

به گزارش ميهن پست – متخصصان صحنه جرم، برای نخستین بار در جهان موفق شدند زمان اثر انگشت موجود در صحنه جرم را…