شغل نشان

برچسب‌ "اثر هنری عجیب موزه فرانسیسکو"

شوخی دو نوجوان عینکی معمولی را اثر هنری موزه فرانسیسکو کرد ؟

چنگیز قیاسی | شنبه 08 خرداد 95 - 10:16

شوخی دو نوجوان در حالی عینکی معمولی را اثر هنری موزه فرانسیسکو کرد که عینکی که روی زمین موزه هنرهای معاصر فرانسیسکو گذاشته…