شغل نشان

برچسب‌ "اجرام فضایی"

نیکو مرموزترین ماده فیزیکی در منظومه شمسی !

مهتاب کیانی | جمعه، ۲۸ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۳۰

نیکو مرموزترین ماده فیزیکی در منظومه شمسی است که مجله Astronomy به تازگیدر حالی آن را معرفی کرده که این جرم فرانپتونی بوده…