آرشیو برچسب: اجراي طرح سلامت در بيمارستان ها

تازه ترين جزئيات اجراي طرح سلامت در بيمارستان ها ؟

به گزارش ميهن پست – وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در ۱۱ بیمارستان کشور دفترچه بیمه حذف شده است ، تاکیدکرد: موفقیت آمیز بودن نتایج آن باعث اجرای گسترده این طرح در سال ۹۴ و در تعداد بیشتری از بیمارستانها و همچنین استانهای کشور خواهد بود.

متن کامل »