آرشیو برچسب: احتمالی

سینگال احتمالی جعبه سیاه هواپیمای مالزیایی خاموش شد

به گزارش میهن پست -گروه‌های حاضر در عملیات جست‌وجوی هواپیمای گم‌شده خطوط هوایی مالزی می‌گویند عدم دریافت پالس‌های جدید احتمالا نشانه تمام شدن باتری‌های جعبه سیاه این هواپیماست.

متن کامل »