آرشیو برچسب: احساس درد

دستکاری ژنتیکی احساس درد را به یک خانواده ایتالیایی باز گرداند ؟

دستکاری ژنتیکی احساس درد

دستکاری ژنتیکی احساس درد را به یک خانواده ایتالیایی باز گرداند ؟ این خبری بود که در روزهای گذشته مورد توجه خاص رسانه ها و اهالی علم پزشکی قرار گرفته چرا که دانشمندان برای اولین بار با دستکاری ژنتیکی ، احساس درد را به یک خانواده ایتالیایی که از این احساس بی بهره بودند، برگرداندند و امیدوارند از این روش برای تسکین درد نیز استفاده کنند. درادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »