شغل نشان

برچسب‌ "احساس سرما در دست"

چرا دست‌ و پای بعضی ها همیشه سرد است؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 29 دی 93 - 05:20

به گزارش میهن پست – همواره در اطرافیان خود با کسانی مواجه می‌شویم که از سرد بودن مداوم دست‌ها و پاهایشان شکایت می‌کنند….