شغل نشان

برچسب‌ "اخبار تکمیلی"

اخبار تکمیلی از طرح «رنکینگ رسانه‌ها»؟

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۹۳ - ۰۹:۳۸

به گزارش میهن پست – «دستورالعمل پرداخت یارانه به مطبوعات» و «دستورالعمل آگهی‌های دولتی» دو دستورالعملی بودند که از سوی معاونت مطبوعاتی دولت…