شغل نشان

برچسب‌ "اختراع پارچه ای که برق تولید می کند"

اختراع پارچه ای که برق تولید می کند ؟!

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۲۵ شهریور ۹۵ - ۰۳:۰۴

اختراع پارچه ای که برق تولید می کند ؟! بله درست است جدیدا محققان پارچه ای تولید کرده اند که می تواند به…