آرشیو برچسب: اختلافات سیاسی

ظریف:راهکار سیاسی فقط اختلافات سیاسی را حل کند

به گزارش میهن پست – وزیر امور خارجه در ابن باره که تیم دیپلماسی ایران و رییس جمهوری مفاهیم مختلفی را درخصوص مذاکرات هسته ای مطرح می کنند، گفت: در تیمی که من با آنها همکاری می کنم، اصراری ندارم همه از گفتمان من پیروی کنند.

متن کامل »