شغل نشان

برچسب‌ "اختلافات سیاسی"

ظریف:راهکار سیاسی فقط اختلافات سیاسی را حل کند

چنگیز قیاسی | جمعه 31 مرداد 93 - 01:29

به گزارش میهن پست – وزیر امور خارجه در ابن باره که تیم دیپلماسی ایران و رییس جمهوری مفاهیم مختلفی را درخصوص مذاکرات…