شغل نشان

برچسب‌ "ارتباط اسب با انسان"

آموزش اسب برای برقراری ارتباط با انسان توسط دانشمندان نروژی

چنگیز قیاسی | شنبه 18 شهریور 96 - 09:01

آموزش اسب برای برقراری ارتباط با انسان توسط دانشمندان نروژی در حالی این پروژه در حال انجام است که این پژوهشگران درصدد هستند…