شغل نشان

برچسب‌ "ارتباط با مغز"

به کمک دانشمندان پای مصنوعی با مغز یک معلول ارتباط گرفت + عکس

چنگیز قیاسی | یکشنبه 24 خرداد 94 - 06:37

میهن پست – جراحان رشته های عصبی باقیمانده پای قطع شده را به بافت های سالم ران پیوند زدند. سپس شش حسگر عصبی…