شغل نشان

برچسب‌ "ارثیه"

این میلیاردرهای معروف ارثیه ای به جای نمی گذارند ؟!

چنگیز قیاسی | شنبه 02 دی 96 - 09:50

میلیاردرهای معروف در دنیا کم نیستند اما در میان آن ها 5 میلیاردر  معرف هست که قرار شده هیچ ارثیه ای برای فرزندانشان…