آرشیو برچسب: ازدواج مجدد

ثبت نام یک میلیون نفر در طرح بیمه همگانی رایگان/ ازدواج مجدد سه هزار زن سرپرست خانوار

به گزارش خبرنگار مهر،در هفته جاری اخبار و وقایع مهمی در حوزه بهزیستی ، رفاه و تامین اجتماعی رخ داد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم.  پوشش بیمه ای 800 هزار کارگر ساختمانی معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی در هفته جاری با اشاره به اینکه 800 هزار کارگر ساختمانی طی 4 سال بیمه شدند ، گفت: سازمان به تعهدات خود عمل کرده است و پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی جدید در سال جاری در انتظار تصمیم و رای نمایندگان مجلس است. محمد حسن زدا  افزود: براساس قانون قرار بود سازمان تامین اجتماعی هر سال 200 هزار کاگر ساختماعی ...

متن کامل »